Međunarodni folklorni festival Aulona, Albanija 2014.