Međunarodni folklorni festival Ilindenski dani Bitola, Makedonija 2013.